Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie en aangeduid als metaalunievoorwaarden of als Smecomavoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

U kunt dit inzien of downloaden via deze link

Copyright CPJ techniek 2024

Interesse? Neem contact op!